Кумане се налази у средњебанатском округу, припада новобечејској општини и  броји  3342 становника. Куманачки основци похађају  наставу у јединој основној школи у месту, ,,Станчић Милан- Уча“. Основна школа је мењала своје просторије током времена и од 1973. године настава се изводи у новој школској згради. Податке о школству у Куману, представио је у својој  књизи ,,Настанак и развој школства у Куману“ Миливој Брусин.  

Данас школу похађа 240  ученика, распоређених у 7 нижих и 7 виших одељења. Од  школске 2010/2011. школа је укључена у програм обуке за спровођење инклузије. Инклузија се активно спроводи од школске 2011/2012. Уз то постоји једно одељење за децу са посебним потребама.